AAA


Propump ab tillhandahåller processutrustning till Svensk industri med affärsidén säker hantering av vätskor och gaser. På denna sida presenterar vi våra produkter, vilka kommer från ledande tillverkare i sin bransch, från ledande industriländer.

Pumpar

KLAUS UNION
Magnetdrivna
Tätningslösa Pumpar
GEKO
Linade Tätningslösa Pumpar
ITUR
Processpumpar med tätning
BOYSER
Slangpumpar
MENCARELLI
Rostfria Pumpar med tätning

Armatur

KLAUS UNION
Processventiler och Armatur
MARVAC
Tryck-/Vakuumventiler
Tankarmatur
EFFEBI
Kulventiler
LESLIE
Kontrollventiler
Hetvattenvärmare

Processutrustning

AMAL
Flamskydd / Flamspärr
MARSTON
Sprängbleck
Sprängpaneler
ITT Neo-Dyn
Tryckvakter
Temperaturvakter

 

 

 


pdf
Produktprogram


Propump ab Box 526 Sadelmakarvägen 11A 146 33 TULLINGE Tel

+46 (0)8 774 15 50

Email info@propump.se